欢迎访问南京大学国际化工作处 学生交流办公室!

2020年春季学期赴美国伯克利大学交换面试入围名单

时间:2019-10-30来源:国际合作与交流处学生交流科作者:点击:6078

Baihui Sang
Bingyu Li
Chengwei Guo
Chenyang Zhang
Dayu Yang
Fanding Zhou
Hangbo Xu
Haolei Cai
Houyu Jiang
Jiaming Xu
Jianwei Zou
Jiawei Lu
Jincheng Yang
Jinyang Ling
Kefan Li
Ken Chen
Ming Xi
Mingtai Dong
Muyi Zhang
Peiqi Zhang
Qifan Zhu
Qinkai Zhang
Ruohan Xu
Shiyi Liang
Shuang Liu
Wanying Zhao
Wen Li
Wushuang Xue
Xiaonan Yuan
Xinyan Fang
Yaqing Zhang
Yici Chen
Yihua He
Yonggang Jiang
Yu Zhang
Yunling Wang
Yutian Dai
Yuxiao Hu
Zhaoheng  Yin
Zien Lyu
Ziyi Xu